ArtikelenBeauclinic heeft het ISO 9001: 2015 kwaliteitskeurmerk!

Beauclinic heeft het ISO 9001: 2015 kwaliteitskeurmerk!

Dit houdt in dat:

  • er altijd wordt gewerkt volgens vastgestelde protocollen en procedures;
  • er continu gemonitord wordt of de verleende zorg voldoet aan alle professionele standaarden;
  • wij bekend zijn met de wensen en verwachtingen van cliënten en er continu gekeken wordt of de verleende zorg ook hieraan voldoet;
  • er continu gecontroleerd wordt of er verbeteringen mogelijk zijn om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Het leveren van optimale kwaliteit is dan ook voor Beauclinic de hoogste prioriteit. We werken aan de hand van een geavanceerd kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor ‘gewone’ ziekenhuizen. Hiermee geven we je de zekerheid dat je in vertrouwde en deskundige handen bent. Sterker nog, klinieken die het ISO 9001:2015 keurmerk dragen, voldoen ook aan de additionele eisen van cliënttevredenheid, snelle en adequate behandeling, korte – of geen – wachttijden en een cliëntvriendelijke afhandeling van klachten.

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO (Genève) staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit van een organisatie. 

ISO 9001 wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van cliënten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. (Bron: Wikipedia)

×

Stel direct je vraag

Klik hieronder om WhatsApp te openen.

×